Lednicko-valtický areál

Lednicko–valtický areál se rozkládá na cca 200 km2 a je považován za nejrozsáhlejší kus komponované krajiny v Evropě a pravděpodobně i ve světě. Tento areál vznikl za vlády Lichtenštejnů a je tvořen výstavnými zámeckými sídly s okrasnými zahradami, cennými drobnějšími stavebními památkami, které byly citlivě zasazeny do přírody a doplněny vysázenými háji a zakládanými rybníky. Dne 7. prosince 1996 byl Lednicko – valtický areál zapsán jako kulturní krajina na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Valtice

Město leží na hranici s Rakouskem a je známé svou vinařskou tradicí již od dob Lichtenštejnů, ve které pokračuje doposud. Právem se pyšní názvem „Hlavní město vína“ neboť zde sídlí instituce jako je například Národní vinařské centrum, Vinařská akademie Valtice a další.

Salon vín ČR

Veřejná degustační expozice nejlepších sta vín, umístěná ve sklepních prostorách státního zámku ve Valticích.

Zámek Valtice

Původně gotický hrad z 13. století byl přestavěn na renesanční a později barokní zámek, v jednu z nejvýznamnějších světských barokních staveb na Moravě. Do dnešní podoby byl postaven v letech 1643–1730 podle projektů italského stavitele D. Martinelliho. Salla terena je dílem J. B. Fischera z Erlachu. Zámek tvoří tříposchoďová čtyřkřídlá budova s konírnami, jízdárnou, galerií, rokokovým divadlem a kočárovnou. Z renesančního období se zachovaly dvě nárožní věže, od nichž vedou nízká boční křídla uzavírající s hlavní budovou čestný dvůr. Průčelní fasáda zámecké budovy je bohatě zdobena, středová osa budovy je zvýrazněna vstupním portálem a věží. Bohatě vybavené zámecké interiéry byly upravovány až do 18. století.

Kolonáda – Reistna

Reistna byla postavena na pokraji lesního komplexu jižně od města v bezprostřední blízkosti dnešní státní hranice valtickým stavitelem Josefem Popellachem podle vzoru Schőnbrunnské kolonády v letech 1810 – 1817. Byla postavena na pokyn Jana Josefa I. z Lichtenštejna, jakožto památník otci (František Josef) a bratrům (Filip a Alois). Jejich sochy, společně se sochou iniciátora stavby, jsou umístěny v nikách. Centru sloupoví dominuje vítězný oblouk.

Dianin chrám – Rendezvous

V lese severovýchodně od Valtic se zvedá Dianin chrám, jmenovaný rovněž Randez-vous. Je to honosná stavba podobná římskému triumfálnímu oblouku. Pochází z let 1810 – 1813.

Kaple sv. Huberta

Kaple svatého Huberta je novogotická kaple z roku 1855, zasvěcená patronu lovců, svatému Hubertovi – na tomto místě byly zahajovány a ukončovány významné liechtensteinské hony.

Lednice

Lednice na Moravě se svým romantickým zámkem a dalšími salety v okolí, plavbami po zámecké řece Dyji, projížďkami v kočárech, ukázkou dravých ptáků a množstvím dalších zajímavostí, je ideálním místem pro výlet s dětmi.

Zámek Lednice

Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let.

Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z 16. století kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Významnou úpravou prošel zámek koncem 17. století, kdy byl barokně upraven podle plánů významného italského architekta Domenica Martinelliho a Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Zámecká budova je velmi bohatě novogoticky zdobená.

Minaret

Minaret je 60 metrů vysoká romantická rozhledna. Nachází se v areálu zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu na našem území a zároveň o jediný minaret v České republice. Také je to nejvyšší budova tohoto typu mimo islámské země

Janův hrad

Pseudogotická napodobenina hradní zříceniny (tehdejší móda) postavená roku 1801-1808 pro Jana Lichtenštejnského. Oproti jiným stavbám napodobenin zřícenin z té doby byl Janův hrad projektován jako obyvatelný a sloužil v době honů jako myslivna a lovecký zámeček.

Tři Grácie

Klasicistní kryté sloupořadí z let 1824 – 1825 je nazvané podle centrálního motivu sousoší od Martina Fischera Tři Grácie, které bylo vytesáno z jednoho kusu kamene. V zadní stěně jsou výklenky se sochami věd a múz ze zrušeného Chrámu múz. V současné době je zámeček v soukromých rukou a probíhají zde opravy.

Lovecký zámeček

Jednopatrový lovecký zámeček stojí při cestě z Lednice k Janohradu a do Kančí obory. Stavba sloužila jako hájovna a z terasy panstvu umožňovala sledovat štvanice konané na louce před hájovnou.

Nový Dvůr

Empírová stavba z let 1809 – 1810 byla rovněž projektována J. Hardmuthem jako hospodářské stavení – stájí, sýpek a bytů zaměstnanců. Stavba původně sloužila pro chov dvaceti krav bernské rasy, pak vzácných merinových ovcí, později zde byli chováni koně. Dnes slouží Nový Dvůr opět chovu jezdeckých koní.

Hraniční zámeček

Na břehu Hlohoveckého rybníka byl postaven v klasicistním stylu tzv. Hraniční zámeček, jehož středem původně procházela zemská hranice mezi Moravou a Rakouskem. Dnes je zámeček v soukromých rukou a je zde zbudována restaurace.

Mikulov

Ať už přijíždíte do města z kterékoli strany, vždy Vás uvítá svým jedinečným panoramatem se siluetou zámku a Kozího hrádku mezi vápencovými bradly Turoldu a Svatého kopečku. Více než osm set let staré město ve svém nitru ukrývá cenné sakrální a architektonické památky, renesanční náměstí, svébytnou židovskou čtvrť v podzámčí a mnoho dalších zajímavostí.

Podluží

Podluží je malebná oblast nacházející se v jižním cípu Moravy. Její hranici tvoří zčásti tok řeky Moravy lemovaný lužními lesy. Krajina je velmi teplá, úrodná, využívá se zejména k zemědělství, například sadařství či známé vinařství. Malebnost „dědin“ je pověstná, atmosféru moravské vesnice dokreslují uličky s malovanými domy, žudry, za vesnicemi nalezneme boží muka a neodmyslitelé zdobené vinné sklípky. Součástí lidových tradic je i cimbálová muzika, folklorní tance, hody a jiné slavnosti.

Termální lázně Laa an der Thaya

Therme Laa najdeme v malebném městečku Laa an der Thaya, které leží v Dolním Rakousku (Niederösterreich). Lázně v Laa jsou díky své poloze oblíbené nejen u obyvatel Rakouska, ale mají je v lásce i Češi, kteří sem jezdí v hojném počtu. A není se čemu divit, vždyť Therme Laa jsou od českých hranic doslova „na dostřel kamenem“. Z Valtic do Laa an der Thaya je to nějakých 35km.

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *